Hva kan vi gjøre for deg?

Regnskapsfører 1 tilbyr de mest moderne løsninger og de er tilgjengelige for deg døgnet rundt. Det er akkurat som om du har systemet på din egen PC!

Vårt system passer for små og større bedrifter med tradisjonell regnskapsføring og individuell tilpasning til den enkelte kunde.  

Selvsagt tilbyr vi skanning av alle bilag og elektronisk handelsfaktura (EHF). 

Bedriften kan logge seg på systemet fra hvor som helt i verden. Bruk telefon, PC, Mac eller et hvilke som helst nettbrett.

Årsregnskap

Regnskapsfører 1 utarbeider årsregnskap med noter,  utfylling av selvangivelse  og alle ligningsdokumenter for alle typer selskap, aksjeselskap, enkeltmannsforetak og ansvarlige selskap.

Lønn

Beregning og utbetaling av lønn, innsending av terminoppgaver, samt lønns- og trekkoppgaver ved årsslutt. Bistand ved krav om sykepenger, utfylling av lovpålagte statistikker.

Fakturering og inkasso

Fakturering og utsendelse av faktura etter ordregrunnlag, deretter oppfølging av betaling med eventuell inkasso.

For større bedrifter kan vi gjøre hele eller deler av jobben, enten det dreier seg om lønn eller rapportering til styret. 

Har du et enmannsfirma kan du for eksempel føre timeliste på din telefon, mot et prosjekt og en kunde. Vi følger opp med faktura og innbetaling for deg. Om kunden ikke betaler tar vi oss av inndrivingen av fordringen. 

Vareforbruk, timer og prosjekt

Legg inn både vareforbruk og registrer timer på din telefon. Skann eller ta bilde av kvitteringer og send grunnlaget rett til oss, da er din jobb gjort.

Reiseregning

Det er enkelt og føre reiseregning rett inn i vårt system. 

Du kan fokusere på det du kan best. Automatiser din bedrift og la oss gjøre det vi er gode på. 

Ta kontakt med oss for å få innsikt i hvordan din nye hverdag kan bli.